Persoas maiores

Sentadillas cun pé adiantado

Realizar 2-3 series de 10-15 repeticións con cada perno. Desconsando 10-20 segundos entre cada serie.

Outras recomendacións

Outras recomendacións