Persoas maiores

Sentadillas a unha perna

Realizar 2-3 series de 8-12 repeticións con cada perna. Descansando 10-20 segundos entre cada serie.