Persoas maiores

Mobilidade dedos do pé

Realizar 15-20 repeticións por pé.

Outras recomendacións

Outras recomendacións