Persoas maiores

Mobilidade de cadeira de pé

Realizar 20-30 repeticións do movemento.

Outras recomendacións

Outras recomendacións