Persoas maiores

Fortalecemento tensores dos dedos do pé

Realizar 2-3 series de 10-15 repeticións. Descansando 10-20 segundos entre cada serie.

Outras recomendacións

Outras recomendacións