Persoas maiores

Extensión torácica sentado

Realizar 20-30 repeticións do movemento.

Outras recomendacións

Outras recomendacións