Persoas maiores

Estiramento sóleo

Realizar 3 series aguantando a posición 15-30 segundos con cada perna.

Outras recomendacións

Outras recomendacións