Persoas maiores

Equilibrio tándem

Realizar 5-8 series mantendo a posición 10-15 segundos. Alternar a posición dos pés.

Outras recomendacións

Outras recomendacións