Persoas maiores

Equilibrio pés xuntos

Realizar 5-10 series mantendo a posición 10-15 segundos.

Outras recomendacións

Outras recomendacións